Ongelooflijk

Eindelijk staat grensoverschrijdend gedrag langer dan een week op de agenda in de mediawereld. Mediabedrijven onderzoeken welke (extra) maatregelen ze kunnen nemen. Medewerkers bespreken met elkaar wat ze zelf hebben meegemaakt. En de nieuwe staatssecretaris van Mediazaken overlegt met omroepbazen over de vraag: hoe is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te voorkomen?

Ik hoop dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag – en dat zijn niet alleen vrouwen – hierover kunnen meedenken in organisaties. Vanuit Media Movers doen wij dat ook graag. We hebben niet voor niets in ons motto staan dat we de media in beweging willen zetten. Nu ken ik de cultuur inmiddels als weerbarstig en hiërarchisch. Ik hoop dus dat de focus gericht blijft op verandering en verbetering.

Van verschillende kanten krijg ik het verzoek of ik als externe vertrouwenspersoon wil optreden. Mediabedrijven vragen me ook mee te denken met HR en Learning&Development. Mijn ervaring als coach en trainer in de mediawereld zet ik graag in voor een gezondere bedrijfscultuur.

Mijn oproep aan de top van mediabedrijven zou zijn: vertrouw op het geluid dat nu is afgegeven en vertrouw op de mensen die het gaan oppakken. Koers niet te veel op procedures, gedragscodes en ‘loketten’ en sta open voor de behoefte van medewerkers. Het begint bij goed luisteren en doorvragen met behulp van betrokken en integere externe deskundigen.