Flitscoaching voor NRC

Flitscoaching is een kort en intensief (online) gesprek met je coach. Dit gesprek heeft als doel jou verder te helpen. De vragen hoeven niet vanuit een probleem te komen, maar kunnen ook juist vanuit de wens voor ontwikkeling komen.

Persoonlijk en met alle aandacht voor wie je bent en waar je naar toe wilt. Positief ingestoken vanuit jouw kernkwaliteiten. Concreet en to-the-point.

Het thema/gespreksonderwerp kan je in het formulier alvast toelichten en stemmen we verder af bij het gesprek om de afspraak te plannen. Deze vorm van coaching bieden we inmiddels al meer dan een jaar aan voor NRC.

We zijn onafhankelijk en hebben geen enkele plicht om te rapporteren.  We werken integer en de inhoud van de gesprekken zijn volledig vertrouwelijk.

We zijn er voor jou!

Aanmelden

75 minuten aandacht

Telefonische kennismaking

Korte telefonische kennismaking. We bespreken kort het thema van het gesprek en plannen een online meeting.

Online afspraak

Tijden dit gesprek gaan we heel gefocused met je thema aan de slag. We geven tips en handvatten om direct verder te kunnen. We stellen vragen en prikkelen je op de juiste manier voor nieuwe inzichten. Je wordt je bewust van je blinde vlekken en kan er direct in de praktijk mee aan de slag. Het doel is niet een uitgebreid traject maar juist adhoc ondersteuning.

Wat is het resultaat

  • Handvatten om zelf praktisch aan de slag te gaan

  • Inzicht in je eigen handelen

  • Bewustwording van je blinde vlek

  • Onafhankelijk advies en een extern luisterend oor.

  • Je kan met de coachopdrachten aan de slag met je vraag