Extern vertrouwenspersoon 

We bieden ondersteuning bij integriteit en ongewenste omgangsvormen.

Als vertrouwenspersoon heb je vaak een gecombineerde functie. Wel belangrijk om bewust te zijn dat er verschil zit in de meldingen en dat je daar als organisatie ook wat mee moet. 

Integriteit en ongewenst gedrag

Als externe vertrouwenspersoon gaan we professioneel en zorgvuldig om met meldingen op het gebied van ongewenst gedrag. In een kennismaking bespreken we wat de organisatie van ons verwacht en wat wij kunnen bieden. 

Integriteit

Zijn er binnen de organisatie integriteitsvraagstukken? Wij adviseren hoe je hiermee om gaat. Wij adviseren directie en management in het maken integriteitsbeleid.  Belangrijk is dat dit beleid actueel blijft en aansluit bij de medewerkers.

Ongewenste omgansvormen

Ruim 1,2 miljoen werknemers hebben te maken met ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat de werkgever daar alert op is. Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen leiden tot uitval en vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn verplicht om het risico zo veel mogelijk tegen te gaan.

Onze vertrouwenspersonen

Theo Verbruggen
Willemijn Scheeren

Ik wil graag de mogelijkheden bespreken